DIFERENCI

“Je neemt, in het kijken naar de wereld, altijd jezelf mee…”

Geen mens is hetzelfde en al die verschillen doen ertoe!

Toch is samenwerken lastig. Dat merken we thuis en op de werkvloer; aan de kwaliteit van de interactie of aan irritaties. Inzicht krijgen in die verschillen helpt, maakt dat processen soepel gaan lopen. Het zorgt voor betere communicatie, minder ziekteverzuim. Als we passend willen zijn moeten we meer leren aan te sluiten. DIFERENCI geeft je het antwoord.

DIFERENCI is een vertaalslag van de theorie van Human Dynamics* met voortschrijdend inzicht aangevuld en vertaald naar de praktijk. Als je dit door hebt, kun je het inzetten, creëer je beweging en leer je van en met elkaar. Essentieel hierin is het aansluiten en afstemmen op de ander. Hiervoor is een open houding nodig waarin je de verschillen bespreekbaar maakt en met elkaar op zoek gaat naar mogelijkheden om beter en fijner met elkaar samen te werken en om te gaan.

Als we namelijk oog krijgen voor de verschillen en hieraan tegemoet komen kan dat het verschil maken tussen:

  • Zich veilig of hoogst ongemakkelijk voelen
  • Gemotiveerd zijn of geen zin hebben
  • Kwaliteiten wel of niet inzetten
  • Zich wel of niet slim, aardig, of gewaardeerd voelen

*Noot: Human Dynamics (HD) is een gedachtegoed afkomstig uit Amerika, ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. ​HD gaat over inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften in gedrag.

Verschillen binden, praktisch vertalend in samenwerken

De basistraining DIFERENCI

Tijdens deze interactieve tweedaagse training maak je kennis met je eigen “DNA”. Je werk -en leervoorkeuren en je persoonlijke kwaliteiten. Ook ervaar je, door inspirerend filmmateriaal en allerlei oefeningen, wat voor jou effectief werkt. Zo ontstaat er begrip en respect voor de ander, maar ook voor jezelf. Concreet, helder en duidelijk.

Deze training wordt verzorgd door Nelleke en Tamar Remerie. Beiden hebben de opleiding DIFERENCI afgerond. Zij geven de basistraining DIFERENCI samen omdat zij elk een ander “DNA” hebben. Daardoor vullen ze elkaar goed aan en worden de verschillen nog duidelijker zichtbaar. Dat geeft jou als cursist meer inzicht hoe DIFERENCI in de praktijk werkt.

De basistraining DIFERENCI (geaccrediteerd door het SKJ) is een tweedaagse scholing en wordt zowel in-company als in open inschrijving uitgevoerd. De in-company trainingen zijn uiteraard maatwerk. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.