Speciale trajecten

“Trots zijn op jezelf!”

De Sterrenreis

De Sterrenreis is een talentgerichte, creatieve training.  “Trots zijn op jezelf” en het opdoen van meer zelfvertrouwen en zelfkennis zijn belangrijke onderdelen. Dit versterkt je innerlijke groei en geeft  veerkracht. Het gaat in deze training niet alleen om het individu maar ook het groepsproces is belangrijk.

We volgen in de training het boek de Sterrenplukmachine. Aan de hand van de elementen aarde, water, lucht, vuur en verschillende creatieve werkvormen ontdekken we meer over onszelf en de ander.

De Sterrenreis voor kinderen wordt gestart met een ouderavond en de afronding is met ouders en kinderen samen.  De Sterrenreis voor volwassenen kent dezelfde insteek maar natuurlijk met andere soort oefeningen.

Saam&Zijn

Heb je wel eens het gevoel dat je naar je kind tekortschiet? Dat je hem niet begrijpt, er even geen klik is?

Dan biedt Saam&Zijn jullie een steun in de rug. In een veilige kleine groep komen in vijf bijeenkomsten de volgende thema’s aan bod: verbinden, kracht & vertrouwen, kwaliteiten & talenten, dankbaarheid en aandacht. Door te investeren in deze thema’s ontstaat er begrip en nieuwe verbondenheid.

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke – en sociale vaardigheidstraining met veel concrete handvatten. Door spel en Aikido-achtige oefeningen beweeg je mee als water en sta je krachtig als rots. Het gaat om fundamentele basisbehoeften: Veiligheid, liefde, sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking.